LIÊN HỆ

– Hotline: 0915810815

– Email: caobanggreen@gmail.com

– Website: https://caobanggreen.com

Địa chỉ: Xóm Bản Khuông – Cốc Chia, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Mã Zip 270000.

CAO BẰNG GREEN : Đặc Sản, Trà Thảo Mộc & Dược Liệu Quý